30 May
30May

‏25/02/2011

שלום לכולם,

פרשת השבוע, ויקהל, מזכירה לנו שוב את כשרונו המופלא של בצלאל בן אורי בן חור,  אשר עליו נאמר "וימלא אותו רוח אלוהי בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה.  ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת."( שמות לה 31-32). זוהי הפעם השנייה בה הוא נזכר, וכעת, אחרי חטא העגל וקבלת לוחות הברית עבודת המשכן נכנסת להילוך גבוה,  התרומות נאספות מכל הקהילה, ובצלאל בן אורי הוא היצירתי והמוכשר המצליח להפוך את החזון האלוהי למשכן מוחשי בו תתבצע עבודת ה'.  לא סתם נקראית על שמו האקדמיה לאומנות, בצלאל.  

היכולת להשתמש בכשרון מולד, לאמן אותו, לשבח אותו ולהשתמש בו למטרה שהיא מעבר לאישי, היא יכולת מעבר ליצירתיות.  אדם המצליח גם למצות את כישוריו וגם להביא תועלת (חומרית, רוחנית או רגע של נחת) לאנשים אחרים, הוא בעיני אדם מאושר. אחת החוזקות של בית הספר הוא ההזדמנויות שהוא מזמן לתלמידים לעשות זאת.  ראינו זאת השבוע בערב .....  שמחתי לראות את המורים שהגיעו לערב גם אם לא היה להם קשר ישיר להכנתו או למשתתפים בו, אני בטוחה שהם נהנו.  נראה זאת שוב בחודש הקרוב ביום הנתינה, בפסטיבל ובבחינות הבגרות הצמודות לו,  באירוע הסיום של המגמה לקולנוע ועוד ועוד. ואני מזמינה את כולם לרשום לפניהם את התאריכים ולא לפספס.

בשבועות האחרונים ישבנו עם צוותי מקצוע לדון במצב תלמידינו לקראת בחינות המיצב, ובימים אלה אנחנו מעדכנים את המיפוי הדינמי בכיתות הנבחנות בבחינות הבגרות ויושבים בצוותי עבודה על מנת לחשוב יחד על דרכים לגייס את המוטיבציה של תלמידינו להפיק מעצמם את שנחוץ כדי להצליח.  זוהי עבודה לא פשוטה שרבים מעורבים בה, ומחמם את הלב לראות את המחוייבות וההתגייסות.

בשבוע שעבר מילאו תלמידי כיתות ז-ח-ט שאלון אקלים של משרד החינוך,  השבוע ימלאו שאלון של המכון תלמידינו בכל הכיתות, וגם המורים יקבלו שאלון בו יוכלו להביע את דעתם בנושאים שונים הקשורים בלימודים ובאקלים הבית ספרי.  שאלונים אלה חשובים מאוד לבניית תכניות לשנת הלימודים תשע"ב.  בנוסף, חילקנו לכל המורים טפסים בהם יוכלו למלא את בקשותיהם לשנה הבאה.  אנא החזירו תשובותיכם במועד כדי שנוכל להתקדם בתכנון השנה.

אני מאחלת לכול סופ"ש נפלא ושבת שלום,  לא לשכוח, ניפגש לאירוע המחצית באירגון וועד המורים ביום רביעי בערב

שלכם

גליההערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות